Reglament Brewing Tast

2016-07-25 12:00
La competició es realitza amb 5 cafès elegits per l'organització.
 
tots els participants tant en tast, com en brewing, com els jutges, tastaran previamenta a cegues, els cinc cafès amb els que es realitzés la competició.
 
els participants en el concurs de tast, poden prendre notes per utilitzar-les durant la competició.
 
EQUIPS DE CATA
 
Els equips de tast estan formats per 2 integrants cada equip (2). Tant durant el tast inicial, com en el tast de la competició, els participants de cada equip funcionessin com un equip, podent comentar en tot moment i interactuar entre els membres del mateix equip.
 
El temps màxim per a la realizacion del tast és de 3 minuts.
 
L'equip guanyador, és el que encerti més origens de les begudes realitzades pels equips de brewing. En cas d'empat guanyés l'equip que hagi invertit menys temps.
 
EQUIPS DE BREWING
 
els equips de brewing estan formats per 3 integrants cada equip (2). Tant durant el tast inicial, com en el tast de la competició, els participants de cada equip funcionessin com un equip, podent comentar en tot moment i interactuar entre els membres del mateix equip.
 
 
cada equip de brewing, disposarà de 200 grams de cada mostra per realitzar les seves beguda en la manera brewing i de 180 grams per realilzar seus espressos. Els cafès per brewing no es poden utilitzar per espresso i viceversa. Les mostres estaran codificades, utilitzant-li mateix codi per espresso i brewing.
 
Els mètodes de brewing que poden utilitzar són V60, Clever o aeropress
 
per a l'elaboracion d'espresso, un grup de la cafetera aquesta a 91.5 ºC i l'altre a 93.5 ° C i disposaran de tres cassons diferents (18, 20 i 22 grams)
 
han de realitzar dues tasses de filtrat del mateix mètode de cadascun que triïn per competir i han de lliurar una tassa de cada mètode per a cada equip de tast. És obligatori utilitzar 2 dels 3 mètodes facilitats (no poden repetir-se els mètodes d'extraccion) han de lliurar una tassa de cada mètode a cada equip de jutges amb un mínim de 120 ml. de beguda i un espresso per a cada jutge, (4 espressos)
 
És obligatori utilitzar els 5 cafès, havent de preparar dues blends i un origen, podent triar lliurement com utilitzar-los (fer el blend) i perquè mètode d'extraccion. (Exemple: l'espresso pot ser d'un sol origen, per la qual cosa les dues extraccions de brewing han de ser dues blends de dos cafès). Els blends no poden ser de 3 cafès.
 
Per a la elaboració cada equip de brewing compta amb 45 minuts, per realitzar totes les proves que consideri necessàries i per preparar les begudes i netejar l'estació de treball.
 
Cada equip de brewing, ha d'explicar als jutges les notes de la beguda que hagin confeccionat, sent valorada la descripció en el full de puntuació dels mateixos. Així mateix, han d'informar els equips de tast, quina de les begudes és origen i quin blend.
 
cada equip comptés amb 2 aeropress, 2 V60 i 2 Clever. A més comptaran amb 1 bullidor d'1,7 litres, un bascula per espresso i una per a filtre, un termòmetre i els filtres necessaris per a cada mètode d'extraccion.
 
la maquinària per a la competició serà la següent:
 
- Espresso: La spaziale S9 amb ITC i un molí Malkóning K30
 
brewing: un molí Dip model DK30
 
EQUIP DE JUTGES
 
L'equip de jutges, valorés les begudes, l'ejecucion i la neteja de l'estacion.
aspectes de la beguda que es valoren de 0 a 10 punts:
acidesa
dolçor
cos
balanç
descripció del participant
treball en equip
organització de l'equip
professionalitat en la preparació
neteja durant l'elaboracion
neteja al final de l'exercici